Kdo jsme

Kdo jsme

Naše služby

Naši lékaři

Kontakt

Zpět na úvod

Kdo jsme


Skupinu AR4 tvoří lékaři se specializací anesteziologie a resuscitace s plně ukončeným postgraduálním vzděláním, tzn. 2. atestace v oboru, popřípadě specializovaná způsobilost v oboru. Délka praxe v oboru je minimálně deset let a to jak při podávání anestezie na operačních sálech, tak v péči o pacienty na lůžkách resuscitačního oddělení. Všichni lékaři svou praxi nabyli na spádových ARO s minimální kapacitou lůžek osm a s bohatou operativou v oblasti chirurgie (včetně intubací biluminálními endotracheálními rourami), cévní chirurgie, dětské chirurgie, základní neurochirurgie, orthopedie, gynekologie, urologie, ORL a očního lékařství.
Lékaři AR4 mají bohaté zkušenosti nejen s podáváním celkových anestezií, ale taktéž s aplikací anesteziologických blokád a to jak centrálních, tak i periferních.
Lékaři AR4 mají bohaté zkušenosti s prací na lůžkovém resuscitačním oddělení, jsou zvyklí používat nejen standardní invazivní i neinvazivní monitorovací metody, ale mají také další zkušenosti, např. používání eliminačních metod (CVVHD).
Všichni lékaři vlastní licenci České lékařské komory a také vlastní IČO. Již několik let mají zkušenosti jako OSVČ podávat anestezie i pracovat na resuscitačním oddělení. Proto také všichni lékaři mají individuálně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnického zařízení a to až do výše 30 000 000,- Kč. Z obojího plyne výhoda pro zaměstnavatele. Jednak nemusí za lékaře AR4 odvádět zdravotní a sociální pojištění, pouze proplatí námi vystavenou fakturu, jednak případné soudní výlohy se mohou finančně řešit z pojištění lékařů AR4.